hits

PerErikGG.Blog.no

Norske sidestykket til pererikgg.com.

Bør vi importere mer mat?

 • Publisert: 24.03.2017, 00:14
 • Kategori: Politikk
 • Vi kan ikke spare klimaet ved å slutte å produsere kjøtt der vi kan bruke vannkraft som drivstoff og eksportere mat fra der de bruker kull. Framtiden er store automatiserte elektriske høstere som kan samle in tusenvis av tonn med korn og høy uten å bry seg om det heller litt. Norge er et teknologisk utviklet land med mye kreativitet. Norge har også mye areal per innbygger og med bedre teknologi som kan utnytte dette arealet, bør vi eksportere mer mat. Dette er det mye penger å hente i. Mat vokser faktisk på trær. Norge er i dag eksportør av grønn energi.   

  Hvis teknologien tar over, trenger vi færre bønder?

  Det er ikke bare i bonde bransjen det skjer teknologiske framskritt. Dette skjer over alt i samfunnet. Når det meste gjøres av maskiner vil det bli mindre arbeid på alle sammen. Så det trenger ikke å bli færre bønder av den grunn. Den tradisjonelle strukturen med små gårder er truet i dagens marked. Dette kan motvirkes ved samarbeid ved å dele på effektive teknologiske løsninger som ikke er lønnsomme på mindre gårder. Det dukker stadig opp nye måter å utnytte mat på, hvis vi ser på land som er tettere befolket. Så er mat utnyttelsen presset til sine ytterpunkter. I Asia spises både insekter, giftige dyr og planter. Norge har et enormt potensiale til å levere mat til slike markeder. De har en enorm mangel på kvalitetsvarer.   

  Koster det mye penger å produsere mat i Norge?

  De fleste kostnadene som er assosiert med matproduksjon er fiksjonelle. De eksisterer ikke. Fordi mesteparten av pengene som blir betalt til bøndene blir brukt i Norge. Det er mer en omfordeling av velstand i nasjonen. Hvis jeg gir 100 kroner til en annen nordmann, så har ikke Norge blitt fattigere. Men det koster meg 100 kroner, det samme når jeg kjøper et Norskt produkt. Hvis jeg gir 40 kroner for en billigere vare i utlandet, så blir Norge 40 kroner fattigere. Men bonden får ikke noen penger. Det er her motivet til overklassen blir tydelig. For å da få penger til å leve må bonden levere et service produkt til overklassen. Mens de rike overklasse menneskene får beholde sin velstand. Hvis bonden får til å produsere nok mat til å eksportere kan det endre maktbalansen på en slik måte at både overklassen og arbeiderklassen blir rikere. Dette vil ikke overklassen ha noe av for da mister de muligheten til å mikrostyre andre.

  Hvordan påvirker mat-import andre land?

  At Norge er med å handler på verdensmarkedet driver matprisene opp. Det er de fattigste landene som ikke har råd til å betale. Dette fører til sultkatastrofer og økonomiske tap som deres økonomi ikke klarer å bære. Det gjør det igjen vanskeligere for de å få råd til helsetjenester, utdanning osv. Mangel på helsetjenester i utviklingsland fører til videreføring av sykdommer som kunne vært utryddet og høy barne dødelighet. Barnedødelighet har en sammenheng med befolkningsvekst, der land med høy barnedødelighet har høy populasjons vekst. Flere forskere mener dette skyldes at mennesker føder flere barn når det er usikkerhet om de overlever. Jeg slenger med en graf som viser sammenheng med barnedødlighet og populasjonsvekst. Vi tenker ofte at det er motsatt, men slik er det ikke. 

   

  For å leke med grafen klikk på lenken: www.bit.ly/2kNBK2n
  #politikk #bønder #mat
 • Publisert: 24.03.2017, 00:14
 • Kategori: Politikk
 • 0 kommentarer
 • Ingen kommentarer

  Skriv en ny kommentar